Chính sách

CHÍNH SÁCH NHẬN DIỆN NHÃN HIỆU

PHÂN BIỆT NHÃN HIỆU GIỮA VNC, BEST LOGISTICS VÀ CÁC ĐƠN VỊ NHẬN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI (NQTM) KHÁC KHI CÙNG SỬ DỤNG CHUNG NHÃN HIỆU "BEST EXPRESS", "BEST INC"

 

 

 

Vì sao chọn chúng tôi

Những dịch vụ tiêu biểu của chúng tôi

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: 08 1900 1031

Thông tin khách hàng